Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

... a lakosság szolgálatában!

Díjszabás

 

Csongrád Város területén 2013. január 01. napjától alkalmazott távhõ-szolgáltatási díjak



      2012 2012 2013 jan. 2013 jan. 2013. nov. 1-től  2013. nov. 1-től  2014. okt. 1-től  2014. okt. 1-től  2015. jan. 1-től  2015. jan. 1-től 
      Fûtés HMV Fûtés HMV  Fűtés HMV  Fűtés  HMV  Fűtés  HMV 
Alapdíj Köz. Ft/lm3/év 305 120 305 120 305  120  305  120  305  120 
  Lak. Ft/lm3/év 305 120 274,5 108 244,03  96,01  235,98 92,84   235,98 92,84 
Lakás HMV hõdíj Lak. Ft/m3   532   478,8    425,6    411,56    411,56
Hõdíj Köz. Ft/GJ 1831 1831 1831 1831 1831 1831   1831 1831   1831 1831 
  Lak. Ft/GJ 1831 1831 1647,9 1647,9  1464,8 1464,8  1416,46  1416,46  1416,46  1416,46 



Fenti díjakat külön jogszabályban meghatározott mértékû ÁFA terheli. Fenti díjak a 83/2011. (XII.29.) NFM rendelet alapján kerültek meghatározásra.
Csongrádi Gyógy- és Strandfürő

A csongrádi lakosság közösségi fürdési igényeit hosszú ideig kielégítette a Tisza- part fövenystrandja. A folyóparti strand azonban nem tudott versenyzési lehetõséget biztosítani az úszássport kedvelõinek, ezért a városközpontban az 1950-es évek legvégén egy hévízkút fúrásával egyidejûleg létesült egy 50*20 méteres úszómedence és egy 10 m átmérõjû kör alakú gyermekmedence. Az egykori öltözõk felett napozóteraszt alakítottak ki. A hévízkút fúrása sikerrel járt, 1091 m mélyen 46 C vizet találtak, a víz a vizsgálatok alapján az egyszerû termális vizek csoportjába sorolható. A melegvíz jobb kihasználtsága érdekében 1962-ben megépítette a város a tisztasági fürdõt.

1966-ban felmerült a lehetõsége, hogy a tisztasági fürdõt bõvítve akár SZTK betegek fürdõkezeléseit lehetne végezni a termálvíz segítségét felhasználva. A város vezetõi ekkor már elhatározták, hogy a tisztasági fürdõ mellett egy gyógyfürdõ részleget is kívánnak kialakítani. Ebben az idõben a megyében még nem volt egy elismert gyógyfürdõ sem. A gyógyfürdõ létrejötte kizárólag helyi kezdeményezésnek, elsõsorban Dr. Hüvelyes Istvánnak, az elsõ, itt reumatológiai szakrendelést vezetõ hivatásszeretõ  orvosnak köszönhetõ. A tisztasági- és gyógyfürdõben kádfürdõrészleg és három kis, fedett medence létesült. A gyógyászati részen a betegek balneo-, fizio- és elektromos kezelésekben részesülhettek.

Az 1980-as években megépült a fõépület mellett egy 16*8 m-es tanmedence, amely télen légtartós sátorral üzemel, valamint egy szezonálisan üzemelõ gyermek pancsoló medence. A valamikor gyermekmedencének épült kör alakú medence idõközben egész évben üzemelõ melegvizes ülõmedence funkciót lát el

Az ingatlan területe: 20.300 m2, melybõl zöldterület 17.000 m2.

Ingatlankezelés

Társasházak közös képviseletének ellátása

 

Konkrét javítási, karbantartási feladatok Kft-én belül elvégezzük.

Amit mi nem tudunk elvégezni azt eseti szakipari tevékenységre jogosult külsõ szolgáltatók igénybevételével végeztetjük. Erre vonatkozó költségek az adott ingatlant terhelik.

 

A Csongrádi Közmõ Szolgáltató Kft. feladatai:

 

  - Közös költségek befizetésének nyilvántartása, könyvelése.

  - Havonta figyelemmel kíséri a kintlévõségeket, írásban felszólítja az adósokat a fizetési kötelezettségük teljesítésére. Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, úgy 2 havi késedelme esetén a fizetési meghagyás kibocsátását kell kezdeményezni a bíróságnál.

  - Közös áram és víz-csatorna számlák kifizetése a Bankon keresztül.

  - Társasházak állagának figyelemmel kísérése, karbantartási és felújítási igények intézése.

  - Hibabejelentések fogadása, ügyintézése. Azonnali beavatkozást igénylõ hibák kijavítása, valamint a közvetlen életveszélyt okozó hibák azonnali elhárítása.

  - Társasházakban lévõ önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos közös költségek kiszámlázása, kapcsolattartás a  bérlakások képviselõivel.

  - Adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Távhőszolgáltatás

Az Önkormányzat tulajdonában levõ központi intézmények, épület együttesek, illetve a táv-hõt biztosító vezetékrendszerbe bekötött lakótelepek, magán lakások igénynek megfelelõ fûtése a szolgáltatási tevékenységeinkhez tartozik.

A hõellátást biztosító központi kazán a Muskátli utcai tömbfûtõmû távhõ rendszere ellát: 512 db lakást és 21 db lakásnak megfelelõ közületet fûtéssel és melegvízzel.

 

Lehet a fûtés egyedi, amikor helyiségenként van elhelyezve egy-egy kályha, vagy konvektor.

Ennél korszerûbb megoldás, amikor az egész lakást vagy családi házat egyetlen fûtõberendezés fûti.

Többemeletes, soklakásos épületek esetén mind az épület, mind pedig a fûtési- és melegvíz-ellátó berendezések megépítésénél és üzemeltetésénél jelentõs költség-csökkentés érhetõ el, ha a fûtést és a melegvíz-ellátást nem lakásonként külön-külön mûködõ berendezések, hanem központi fûtésû rendszer biztosítja.

Több épület, háztömbök és nagy lakótelepek hõellátása is megoldható úgy, hogy tõlük távol, nagy teljesítményû kazánokat üzemeltetõ fûtõmûvekben történik a szükséges hõenergia elõállítása. Így kevés helyen, a leghatékonyabb tüzeléstechnikával, a lakókörnyezettõl távol, a lehetõ legkisebb levegõszennyezéssel mûködõ hõtermelés valósítható meg. Ezt nevezzük távhõszolgáltatásnak.

 

Távhõ- és melegvízszolgáltatás

 

 - A szolgáltatási területen távfûtés és használati melegvíz biztosítása.

 - A termálkút és gépészeti berendezéseinek, a távhõvezetékeknek, kazánházi berendezéseknek az üzemeltetése, javítása, karbantartása.

 - A hõközpontok szolgáltatói kezelésbe tartozó berendezéseinek üzemeltetése.

 - A szolgáltatási pontokon lévõ elosztószerelvények beszabályozása.

 - A hõmennyiségmérõk és vízmérõk leolvasása.

 

 

A Hõközpont mûszaki paraméterei:

 

  - 3 db TP 1206 MF termopressz kazán és 1 db 1408 MF termopressz kazán.

 

Termálkútból ellátott intézmények:

 

  - Muskátli utcai tömbkazánház

  - Gyöngyvirág u. 5. (Szarka Ödön Dr. Egyesített Egészségügyi Intézmény)

  - Gyöngyvirág 7-9. (Aranysziget Otthon)

  - Gyöngyvirág 16. (Sághy Mihály Faipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet)

 

A kút gravitációsan 60 m3-ig, azon túl pedig szivattyúval jutatja fel a termálvizet, melyet 2 db 10 m3-es puffertartályba jut. A fogyasztókhoz való jutását 1 db nyomásfokozó szivattyú biztosítja, tartalékként 3 db kisebb teljesítményû szivattyú van beépítve. A termálvíz a fogyasztók hõközpontjaikban motoros szelepeken keresztül különbözõ típusú hõcserélõkbe lép be.

A visszatérõ hõjét vesztett termálvíz a termálgépházban elhelyezett újabb nyomásfokozó szivattyú nyomja ki a 2,5 km-re lévõ Tiszába a 242,1 fkm-nél.

A termálvíz kitermelése és kinyomása számítógéppel vezérelt, melynek a meghatározó paramétereit a Muskátli utcai tömbfûtõmû határozza meg.

 

Kút adatok:

  

  - Kút jele, száma: Csongrád - Bökény városrész termálkút

  - Fúrás mélysége a terepszinttõl mérve: 2031,5 m

  - Fúrás éve: 1986

  - Kataszteri száma: B-109

  - Nyugalmi vízszint: +22,8 m (MPa)

  - Vízhozam: 1320 l/min, vízszint: +1,0 m(MPa)

  - Hõmérséklet: 86 °C.

Ügyfélfogadás

 

Hétfõ: 07:30-15:30-ig
Kedd: Ügyfélfogadás szünetel!
Szerda: 07:30-15:30-ig
Csütörtök: 07:30-19:30-ig
Péntek: 07:30-12:30-ig

Pénztári órák

Hétfõ: 07:30-15:30-ig
Kedd: 07:30-15.30-ig
Szerda: 07:30-15.30-ig
Csütörtök: 07:30-19.30-ig
Péntek: 07:30-12.30-ig

Telefon

Telefonos ügyfélszolgálatunk a +36 63 570 092 telefonszámon érhető el az alábbi időpontokban:

Hétfő-szerda: 07:30-15:30-ig
Csütörtök: 07:30-19:30-ig
Péntek: 07:30-12:30-ig