HOGYAN ALAKULT A CSONGRÁDI KÖZMÛ SZOLGÁLTATÓ KFT
 
Tisztelt Érdeklõdõk!
 
A mai napig is több alkalommal érdeklõdnek a KFT létrejöttével kapcsolatban, ezért a szervezeti átalakulásokat az alábbiakban foglalom össze.
 
Csongrád város területén 1994-ig az ivóvízszolgáltatási és szennyvízelvezetési - tisztítási feladatokat a Csongrád megyei Víz és Csatornamû Vállalat Csongrádi üzemfõmérnökség szervezetében végeztük. Hozzánk tartozott Csongrád, Felgyõ, Csanytelek, Tömörkény és Baks települések vízellátó rendszerének üzemeltetése.
 
A víziközmûvek privatizációja során az érintett települések tulajdonukba kapták a település ellátását biztosító víziközmû vagyont. A vagyonnal megkapták azt a feladatot is, hogy gondoskodjanak a szolgáltatás ellátásáról, mint önkormányzati feladat.
 
Magyarországon az üzemeltetésre több változat alakult ki.
 
Voltak olyan nagyobb önkormányzatok, akik külföldi üzemeltetõkre bízták a szolgáltatást.
Késõbb ezt a döntést több település átgondolta, és sikeresen intézkedtek a szolgáltatási jog visszaszerzésérõl.
 
Vannak olyan települések, ahol az önkormányzatok közös üzemeltetõ szervezetet hoztak létre.
Így ezeken a településeken közös, de tõkeerõs, nagy szolgáltató szervezet üzemel.  Pl: Bács - Kiskun megyében az Észak -Bács- Kiskun megyei Vízmû Zrt.   
 
Több önkormányzat, közöttük Csongrád város Önkormányzata is úgy döntött, hogy saját szervezetével láttatja el a szolgáltatást.
 
A Vízmû Vállalat Csongrádi üzemfõmérnökségébõl 1994-ben így alakult meg a Csongrádi Víz és Kommunális KFT -továbbiakban VÍZMÛ KFT - azzal a feladattal, hogy üzemeltesse a város ivóvíz és szennyvíz közmû rendszerét. A KFT 100-os önkormányzati tulajdon.
 
1996-ban az önkormányzat az egyéb kommunális feladatokat végzõ szervezetét megszüntette, tevékenységüket beépítette a VÍZMÛ KFT-be. Így a víziközmû üzemeltetési feladataink és a vállalt építõipari tevékenységünk kibõvült hulladékgyûjtési, távhõ szolgáltatási, tüzeléstechnikai és önkormányzati bérlakások kezelési feladataival is. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati bérlakások nagyrészt társasházakban vannak elvállatuk a társasházak közös képviseleti feladatait is.
 
1996-ban  elvállaltuk Csépa - Tiszasas - Tiszaug és Fábiánsebestyén települések ivóvízellátó rendszereinek üzemeltetését. 
 
2001 -tõl üzemeltetjük Csépa - Tiszasas - Szelevény települések  szennyvízelvezetõ - tisztító rendszerét.
 
2002- ben az Önkormányzat ránk bízta a Csongrád városi sporttelep üzemeltetését.
 
2002 - 2004 között több, mint 5 milliárd Ft összegben önkormányzati beruházásában megépült a város teljes területét átfogó szennyvízelvezetõ rendszer és új tisztító telep, melynek a VÍZMÛ KFT lett az üzemeltetõje..
 
Csongrád város gesztorságával 82 település fogott össze annak érdekében, hogy korszerû módon megoldják a településeken keletkezõ hulladék gyûjtését, szállítását, kezelését és hasznosítását, kibõvítve szelektív hulladékgyûjtéssel.
 
Az önkormányzatok teljes területét átfogóan Vaskúton, Kiskunhalason és Felgyõn épültek új,
korszerû hulladékkezelõ telepek, a szolgáltatást új jármûparkkal és eszközparkkal kiegészítve.
 
Mivel a KFT  Csongrád területén már végzett hulladékszolgáltatást, évekig mûködtünk közre a tervezési és engedélyezési eljárásokban.
 
2008-ban kerültek átadásra a létesítmények.
 
Kérdéses volt, hogy ki legyen az új létesítmények üzemeltetõje? Ezt közbeszerzési pályázaton lehetett kiválasztani.
 
A KFT, a területen a szolgáltatásban érintett másik 2 KFT és a 82 település közös tulajdonát képezõ létrehozott vagyon kezelésére alapított részvénytársaság konzorciumba szervezõdve  legalacsonyabb  szolgáltatási díjat megajánlva sikeresen pályázott, így a konzorcium nyerte el a szolgáltatást.
 
A felgyõi lerakó körzetébe 14 település tartozik, közöttük Kiskunfélegyháza és Csongrád város is. Ennek a rendszernek lett az üzemeltetõje egyéb meglévõ feladatainak ellátása mellett a Városi Víz és Kommunális KFT. A szolgáltatás beindításához szerzõdést kellett kötni a 14 település önkormányzatával és közel 20 ezer lakossági partnerrel. A létesítmények üzemeltetéséhez be kellett szerezni  a szükséges üzemelési engedélyeket. 
 
2009. januártól a tulajdonos ránk bízta a Csongrádi Gyógyfürdõ üzemeltetését, sõt ideiglenesen a Belvárosi vendégházak üzemeltetését is.        
  
Csongrád város önkormányzat képviselõ testülete 2009-ben úgy döntött, hogy a hulladékszolgáltatás ellátására tiszta profilú KFT hoz létre. Ezért a Városi Víz és Kommunális KFT-t 2010. januártól átalakította.
 
2010. januártól változatlan néven a Városi Víz és Kommunális KFT  látja el a hulladékszolgáltatási feladatokat. ( A név megtartását az indokolta, hogy minden elõkészítõ
anyagon, minden pályázati anyagon, megkötött szerzõdéseken, nem olcsón beszerzett engedélyeken a KFT neve szerepel.)
 
A KFT-bõl alakult meg 2010. januárban a Közmû Szolgáltató KFT minden olyan feladat ellátására, amit a Víz és Kommunális KFT végzett a hulladékszolgáltatás mellett.
 
Telephelyünk adatai és a feladatot ellátó személyzet változatlan. Közel 30 éves szakmai tapasztalattal biztosítjuk a szolgáltatások ellátását.
 
 
Telephelyünk:  6640, Csongrád, Erzsébet u. 25.      Telefon: 06-63-570-092