Társasházak közös képviseletének ellátása

 

Konkrét javítási, karbantartási feladatok Kft-én belül elvégezzük.

Amit mi nem tudunk elvégezni azt eseti szakipari tevékenységre jogosult külsõ szolgáltatók igénybevételével végeztetjük. Erre vonatkozó költségek az adott ingatlant terhelik.

 

A Csongrádi Közmõ Szolgáltató Kft. feladatai:

 

  - Közös költségek befizetésének nyilvántartása, könyvelése.

  - Havonta figyelemmel kíséri a kintlévõségeket, írásban felszólítja az adósokat a fizetési kötelezettségük teljesítésére. Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, úgy 2 havi késedelme esetén a fizetési meghagyás kibocsátását kell kezdeményezni a bíróságnál.

  - Közös áram és víz-csatorna számlák kifizetése a Bankon keresztül.

  - Társasházak állagának figyelemmel kísérése, karbantartási és felújítási igények intézése.

  - Hibabejelentések fogadása, ügyintézése. Azonnali beavatkozást igénylõ hibák kijavítása, valamint a közvetlen életveszélyt okozó hibák azonnali elhárítása.

  - Társasházakban lévõ önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos közös költségek kiszámlázása, kapcsolattartás a  bérlakások képviselõivel.

  - Adatszolgáltatási feladatok ellátása.