Csongrád város területén - beleértve Bokros városrészt is- 1994 június 30-ig a szentesi központú Csongrád megyei Víz és Csatornamû Vállalat végezte az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási feladatokat. A KFT szervezetében 6 üzemfõmérnökség mûködött - Szentes - Hódmezõvásárhely - Makó - Csongrád - Kistelek és Mórahalom központokkal. 

A víziközmûvek privatizációja során minden önkormányzat tulajdonba kapta a település érdekeit szolgáló közmûvagyont. Ezzel az üzemeltetõ vállalat feladat nélkül maradt, felszámolás alá került. 

Egyben kötelezõ feladata lett az önkormányzatoknak a törvényi elõírásokban, jogszabályokban, rendeletekben meghatározottak szerinti szolgáltatási feladatok ellátása, a mûködtetés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az üzemeltetés költségeit fedezõ szolgáltatási díjak meghatározása. 

1994 július 01-tõl, a megyei Víz és Csatornamû Vállalat átszervezésétõl kezdõdõen Csongrádon önálló KFT-ben végezzük a szolgáltatást. A KFT-t 1.000 eFt törzstõkével a vállalat alapította VÍZMÛ KFT néven. 

1994 augusztus 01-tõl Csongrád Város Önkormányzata a KFT-t megvásárolta, és a víziközmû vagyont és a mûködtetéséhez szükséges vagyont beapportálta a KFT-be. 

A beolvasztás idõpontjától a KFT szolgáltatási feladatköre tulajdonosi megbízás alapján az alábbiakkal bõvült: 

  - Távhőszolgáltatás
  - Csongrád Városi Gyógy-és Strandfürdő üzemeltetése

Egyéb vállalkozási tevékenységek: 


  - társasházakban közös képviselõi feladatok ellátása
  - szaktanácsadás
 
A KFT jogállása: 

A KFT Csongrád Város Önkormányzatának a 100 %-os tulajdona. A tulajdonos a gazdálkodást és mûködést a képviselõ - testület által választott 3 tagú Felügyelõ Bizottsággal és 1 fõ könyvvizsgálóval felügyeli. A KFT önállóan gazdálkodó szervezet. Önállóan viseli a szolgáltatások, tevékenységek költségeit, ráfordításait. Ezek fedezete a számlák alapján beszedett árbevétel. A szolgáltatások díjának a megállapítása a képviselõ - testület feladata. 

Szolgáltatási jellemzõk: 

Folyamatosan - 3 mûszakban - végzett szolgáltatások:
 
 
  - Melegvízszolgáltatás
  - fûtési szezonban: távfûtés


A létesítmények üzemeltetését gépkezelõk, a javítási - szerelési, karbantartási munkákat külön, minden szükséges szakmai összetételt biztosító csoport végzi. A munkaidõn kívüli meghibásodások, üzemzavarok elhárítása biztosított. 

A rendelkezésre álló szakember gárdával és a meglévõ, de folyamatosan fejlesztésre szoruló eszközállománnyal a szolgáltatások ellátását biztosítani tudjuk. Az ügyfelekkel a kapcsolatot munkaidõben az ügyfélforgalmi - számlázási csoporton, munkaidõn kívüli idõszakban a diszpécser és készenléti szolgálaton keresztül biztosítjuk. 

A KFT átlag létszáma: 37 fõ 

Köszönjük érdeklõdését!