Kft. szervezeti alakulása

HOGYAN ALAKULT A CSONGRÁDI KÖZMÛ SZOLGÁLTATÓ KFT

Tisztelt Érdeklõdők!

A mai napig is több alkalommal érdeklődnek a KFT létrejöttével kapcsolatban, ezért a szervezeti átalakulásokat az alábbiakban foglalom össze.

Csongrád város területén 1994-ig az ivóvízszolgáltatási és szennyvízelvezetési - tisztítási feladatokat a Csongrád megyei Víz és Csatornamû Vállalat Csongrádi üzemfőmérnökség szervezetében végeztük. Hozzánk tartozott Csongrád, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény és Baks települések vízellátó rendszerének üzemeltetése.

A víziközmûvek privatizációja során az érintett települések tulajdonukba kapták a település ellátását biztosító víziközmû vagyont. A vagyonnal megkapták azt a feladatot is, hogy gondoskodjanak a szolgáltatás ellátásáról, mint önkormányzati feladat.

Magyarországon az üzemeltetésre több változat alakult ki.

Voltak olyan nagyobb önkormányzatok, akik külföldi üzemeltetőkre bízták a szolgáltatást. Később ezt a döntést több település átgondolta, és sikeresen intézkedtek a szolgáltatási jog visszaszerzéséről.

Vannak olyan települések, ahol az önkormányzatok közös üzemeltető szervezetet hoztak létre. Így ezeken a településeken közös, de tőkeerős, nagy szolgáltató szervezet üzemel. Pl: Bács - Kiskun megyében az Észak -Bács- Kiskun megyei Vízmû Zrt.

Több önkormányzat, közöttük Csongrád város Önkormányzata is úgy döntött, hogy saját szervezetével láttatja el a szolgáltatást.
A Vízmû Vállalat Csongrádi üzemfőmérnökségéből 1994-ben így alakult meg a Csongrádi Víz és Kommunális KFT -továbbiakban VÍZMÛ KFT- azzal a feladattal, hogy üzemeltesse a város ivóvíz és szennyvíz közmû rendszerét. A KFT 100%-os önkormányzati tulajdon.

1996-ban az önkormányzat az egyéb kommunális feladatokat végző szervezetét megszüntette, tevékenységüket beépítette a VÍZMÛ KFT-be. Így a víziközmû üzemeltetési feladataink és a vállalt építőipari tevékenységünk kibővült hulladékgyûjtési, távhő szolgáltatási, tüzeléstechnikai és önkormányzati bérlakások kezelési feladataival is. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati bérlakások nagyrészt társasházakban vannak elvállatuk a társasházak közös képviseleti feladatait is.

1996-ban elvállaltuk Csépa - Tiszasas - Tiszaug és Fábiánsebestyén települések ivóvízellátó rendszereinek üzemeltetését.

2001-től üzemeltetjük Csépa - Tiszasas - Szelevény települések szennyvízelvezető - tisztító rendszerét.

2002- ben az Önkormányzat ránk bízta a Csongrád városi sporttelep üzemeltetését.

2002-2004 között több, mint 5 milliárd Ft összegben önkormányzati beruházásában megépült a város teljes területét átfogó szennyvízelvezető rendszer és új tisztító telep, melynek a VÍZMÛ KFT lett az üzemeltetője..
Csongrád város gesztorságával 82 település fogott össze annak érdekében, hogy korszerû módon megoldják a településeken keletkező hulladék gyûjtését, szállítását, kezelését és hasznosítását, kibővítve szelektív hulladékgyûjtéssel.
Az önkormányzatok teljes területét átfogóan Vaskúton, Kiskunhalason és Felgyőn épültek új, korszerû hulladékkezelő telepek, a szolgáltatást új jármûparkkal és eszközparkkal kiegészítve.
Mivel a KFT Csongrád területén már végzett hulladékszolgáltatást, évekig mûködtünk közre a tervezési és engedélyezési eljárásokban.

2008-ban kerültek átadásra a létesítmények.
Kérdéses volt, hogy ki legyen az új létesítmények üzemeltetője? Ezt közbeszerzési pályázaton lehetett kiválasztani.
A KFT, a területen a szolgáltatásban érintett másik 2 KFT és a 82 település közös tulajdonát képező létrehozott vagyon kezelésére alapított részvénytársaság konzorciumba szerveződve legalacsonyabb szolgáltatási díjat megajánlva sikeresen pályázott, így a konzorcium nyerte el a szolgáltatást.
A felgyői lerakó körzetébe 14 település tartozik, közöttük Kiskunfélegyháza és Csongrád város is. Ennek a rendszernek lett az üzemeltetője egyéb meglévő feladatainak ellátása mellett a Városi Víz és Kommunális KFT. A szolgáltatás beindításához szerződést kellett kötni a 14 település önkormányzatával és közel 20 ezer lakossági partnerrel. A létesítmények üzemeltetéséhez be kellett szerezni a szükséges üzemelési engedélyeket.

2009. januártól a tulajdonos ránk bízta a Csongrádi Gyógyfürdő üzemeltetését, sőt ideiglenesen a Belvárosi vendégházak üzemeltetését is.
Csongrád város önkormányzat képviselő testülete 2009-ben úgy döntött, hogy a hulladékszolgáltatás ellátására tiszta profilú KFT hoz létre. Ezért a Városi Víz és Kommunális KFT-t 2010. januártól átalakította.

2010. januártól változatlan néven a Városi Víz és Kommunális KFT látja el a hulladékszolgáltatási feladatokat. ( A név megtartását az indokolta, hogy minden előkészítő anyagon, minden pályázati anyagon, megkötött szerződéseken, nem olcsón beszerzett engedélyeken a KFT neve szerepel.)
A KFT-ből alakult meg 2010. januárban a Közmû Szolgáltató KFT minden olyan feladat ellátására, amit a Víz és Kommunális KFT végzett a hulladékszolgáltatás mellett.

Telephelyünk adatai és a feladatot ellátó személyzet változatlan. Közel 30 éves szakmai tapasztalattal biztosítjuk a szolgáltatások ellátását.

Telephelyünk: 6640, Csongrád, Erzsébet u. 25. Telefon: 06-63-570-092