Távhőszolgáltatás

Az Önkormányzat tulajdonában levõ központi intézmények, épület együttesek, illetve a táv-hõt biztosító vezetékrendszerbe bekötött lakótelepek, magán lakások igénynek megfelelõ fûtése a szolgáltatási tevékenységeinkhez tartozik.
A hõellátást biztosító központi kazán a Muskátli utcai tömbfûtõmû távhõ rendszere ellát: 512 db lakást és 21 db lakásnak megfelelõ közületet fûtéssel és melegvízzel.

Lehet a fûtés egyedi, amikor helyiségenként van elhelyezve egy-egy kályha, vagy konvektor.
Ennél korszerûbb megoldás, amikor az egész lakást vagy családi házat egyetlen fûtõberendezés fûti.
Többemeletes, soklakásos épületek esetén mind az épület, mind pedig a fûtési- és melegvíz-ellátó berendezések megépítésénél és üzemeltetésénél jelentõs költség-csökkentés érhetõ el, ha a fûtést és a melegvíz-ellátást nem lakásonként külön-külön mûködõ berendezések, hanem központi fûtésû rendszer biztosítja.
Több épület, háztömbök és nagy lakótelepek hõellátása is megoldható úgy, hogy tõlük távol, nagy teljesítményû kazánokat üzemeltetõ fûtõmûvekben történik a szükséges hõenergia elõállítása. Így kevés helyen, a leghatékonyabb tüzeléstechnikával, a lakókörnyezettõl távol, a lehetõ legkisebb levegõszennyezéssel mûködõ hõtermelés valósítható meg. Ezt nevezzük távhõszolgáltatásnak.

Távhõ- és melegvízszolgáltatás:
- A szolgáltatási területen távfûtés és használati melegvíz biztosítása.
- A termálkút és gépészeti berendezéseinek, a távhõvezetékeknek, kazánházi berendezéseknek az üzemeltetése, javítása, karbantartása.
- A hõközpontok szolgáltatói kezelésbe tartozó berendezéseinek üzemeltetése.
- A szolgáltatási pontokon lévõ elosztószerelvények beszabályozása.
- A hõmennyiségmérõk és vízmérõk leolvasása.

A Hõközpont mûszaki paraméterei:
- 3 db TP 1206 MF termopressz kazán és 1 db 1408 MF termopressz kazán.

Termálkútból ellátott intézmények:
- Muskátli utcai tömbkazánház
- Gyöngyvirág u. 5. (Szarka Ödön Dr. Egyesített Egészségügyi Intézmény)
- Gyöngyvirág 7-9. (Aranysziget Otthon)
- Gyöngyvirág 16. (Sághy Mihály Faipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet)

A kút gravitációsan 60 m3-ig, azon túl pedig szivattyúval jutatja fel a termálvizet, melyet 2 db 10 m3-es puffertartályba jut. A fogyasztókhoz való jutását 1 db nyomásfokozó szivattyú biztosítja, tartalékként 3 db kisebb teljesítményû szivattyú van beépítve. A termálvíz a fogyasztók hõközpontjaikban motoros szelepeken keresztül különbözõ típusú hõcserélõkbe lép be.
A visszatérõ hõjét vesztett termálvíz a termálgépházban elhelyezett újabb nyomásfokozó szivattyú nyomja ki a 2,5 km-re lévõ Tiszába a 242,1 fkm-nél.
A termálvíz kitermelése és kinyomása számítógéppel vezérelt, melynek a meghatározó paramétereit a Muskátli utcai tömbfûtõmû határozza meg.

Kút adatok:
- Kút jele, száma: Csongrád - Bökény városrész termálkút
- Fúrás mélysége a terepszinttõl mérve: 2031,5 m
- Fúrás éve: 1986
- Kataszteri száma: B-109
- Nyugalmi vízszint: +22,8 m (MPa)
- Vízhozam: 1320 l/min, vízszint: +1,0 m(MPa)
- Hõmérséklet: 86 °C.